Over Moving As One
About Moving As One


Moving As One
 
is een adviesbureau, gespecialiseerd in de ontwikkeling van responsieve organisaties

Responsieve Organisaties
Responsieve organisaties zijn beter in staat om te anticiperen op de behoeften in de markt en te reageren op onverwachte gebeurtenissen. Dat komt omdat in die organisaties de mensen centraal staan en de aandacht uitgaat naar hun onderlinge relaties en de manier van samenwerken. Er zijn genoeg goede plannen, voldoende processen en KPI's - maar plannen zijn zo goed als de mensen die ze met elkaar uitvoeren.

Hoe komt het dat de meerderheid van de veranderingsinitiatieven tekortschieten of helemaal mislukken - of het nu gaat om corporate transformatieprogramma's, fusies en overnames of om welk soort strategisch veranderingsinitiatief dan ook? Vaak wordt verandering opgelegd buitenaf.

Wat betekent dat mensen en hun relaties over het algemeen over het hoofd worden gezien.

Verandering van binnenuit
Verandering is effectiever als die plaatsvindt vanuit de mensen zelf. Van binnenuit dus. Want dan worden de intrinsieke motivatie en creativiteit geprikkeld! Als gevolg daarvan verandert jouw bedrijf organisch, sneller en effectiever. Het bouwt een sterkere positie op in de markten die het bedient en in het ecosysteem waar het deel van uitmaakt. Het wordt een Responsieve Organisatie.